Binnenkort de eerste blog!

Ondernemers worden geconfronteerd met veel financiële vragen rond de bedrijfsvoering. Soms kleine en alledaagse dingen waar je ondertussen, door ervaring, je hand niet meer voor omdraait. Maar soms zijn het hele wezenlijke vraagstukken, die direct impact kunnen hebben op de groei en waarde van je bedrijf. Denk aan investeringen, overnames of het opzetten van nieuwe productlijnen. Dan is het om te weten waar je aan moet denken.
 
In de blogs van FinanceScan komen deze onderwerpen per thema voorbij. Zodat je een beeld hebt waar je aan moet denken die je kunnen helpen bij je besluitvorming. Of juist duidelijk maken dat je voor sommige vraagstukken beter hulp kunt vragen omdat het afbreuk risico te groot is of je er te weinig ervaring mee hebt. Dat is ook een kenmerk van goed ondernemerschap en leiderschap, weten waar de grenzen aan je eigen kennis en kunde zitten en je beter hulp kunt inroepen. Een eigenschap die je vaak bij succesvolle ondernemers terug ziet.
 
In de blogs komen onderwerpen aan bod als de noodzaak van cashmanagement, hoe echt te sturen op kosten, slim financieren, investeren, verhogen van rentabiliteit en vele andere interessante onderwerpen. Denk ook aan het belangrijke vraagstuk welke financiële keuzes passen bij de organisatiedoelen die je hebt. Vaak onderschat maar met zoveel impact op performance van de organisatie. Allemaal onderwerpen die bijdragen aan een gezonde financiële bedrijfsvoering.
 
Om een tipje van de sluier op te lichten: de eerste blog zal gaan over liquiditeit.
 
Hou de blog in de gaten. Je kunt er je voordeel mee doen...
 
Kom je er niet uit? Kijk dan samen met FinanceScan waar in jouw onderneming de winst zit. Letterlijk en figuurlijk.