Aanpak

Voorafgaand aan de start wordt een NDA (non disclosure agreement) getekend. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd van de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Als start van de eigenlijke scan heeft een interview met opdrachtgever plaats, en eventueel met een tweede persoon. Daarnaast worden digitale of papieren bronnen geanalyseerd. Deze worden zoveel mogelijk voor aanvang voorbereid door de onderneming, om zo effectief mogelijk te kunnen werken.

Bij de uitvoering van de full scan wordt langs een aantal dimensies de huidige situatie in kaart gebracht. Gewerkt wordt vanuit de visie dat de (strategische) doelstellingen bepalend zijn voor de keuzes die worden gemaakt en de wijze waarop de onderneming (financieel) gestuurd wordt.

Rapportage

De bevindingen van de full scan worden gepresenteerd in een rapportage, welke wordt toegelicht aan de opdrachtgever. De score per dimensie wordt weergegeven in ‘rood- geel-groen’ en indien mogelijk geplot op een bandbreedte voor de sector en type bedrijf relevante sector.

Bij de rapportage wordt een advies gegeven waar gegeven de aard en doelstelling van de onderneming de kansen liggen om de performance te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld een verbetering van rendement of realisatie van een groeistrategie zijn.

Indien de scan onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van een vervolgtraject, worden de kosten voor de scan verwerkt in de af te spreken fee.