De kracht van werken in een eco-systeem

Een netwerk van elkaar op competentie en ervaring aansluitende bedrijven heet ook wel een eco-systeem. Het grote voordeel daarvan is dat kennis binnen dat systeem snel en eenvoudig met elkaar gedeeld wordt. Op het moment dat het nodig is. Dat betekent dat een bepaald vraagstuk door enkele spelers samen aangepakt kan worden, terwijl een tweede vraagstuk andere spelers met andere kennis en ervaring vraagt. Vergelijk het maar met een projectorganisatie: de nodigde kennis breng je bij elkaar als en alleen voor zolang dat nodig is.
 
Door deze manier van werken is altijd hoogstaand en actuele 'diepe' kennis van allerlei onderwerpen voorhanden, zonder dat daar een formeel organisatie omheen hangt. Een voorbeeld is juridische kennis, kennis over personeel en organisatie of marketing en sales.
 
AIB Management (en haar product FinanceScan) brengt kennis en ervaring van financiële bedrijfsvoering in. Tevens is er veel kennis en ervaring van (digitale) transformatie, project management en change management.
 
Binnen  het eco-systeem wordt actief aan kennis uitwisseling gedaan en vind sparring en klankborden plaats om de eigen gedachten te toetsen, maar ook om elkaar scherp te houden. Een extra waarborg voor de klant dat scherpe, actuele en doordachte adviezen en ondersteuning worden aangeboden.