Kotare

Netwerk van onafhankelijke professionals met aanvullende competenties. In dit netwerk zitten professionals met kennis van verschillende sectoren, als ook kennis van verschillende disciplines. Hiermee is voor elk vraagstuk een klankbord beschikbaar.