Parttime CFO

Een parttime CFO (ook wel Financieel Directeur) geeft leiding en sturing aan de financieel afdeling van de organisatie. Naast alle gebruikelijke financieel functies zoals boekhouding, administratie, control, risico management en cash management, is kan hij ook verantwoordelijk zijn voor de aansturing van ondersteunende diensten als facilitair management, IT en soms ook HR. Dit hangt vaak af van de omvang van de organisatie en van de gekozen organisatie structuur (alle ondersteundende diensten in één lijn ondergebracht).

De parttime CFO is vaak voor langere tijd verbonden aan een organisatie als de financieel verantwoordelijke. De CFO fungeert daarnaast als sparring partner voor de CEO of eigenaar en als onafhankelijk denker ook het geweten. Degene die de kritische en scherpe vragen stel waardoor plannen aan kwaliteit winnen. Doordat de CFO op parttime basis werkt, neemt hij ook inzichten vanuit zijn netwerk en andere opdrachtgevers mee. Dat biedt extra verrijking en frisse wind, zodat de (financiële) organisatie fris en actueel blijft.
 
Gezien de omvang van het bedrijf en de complexiteit (of juist stabiliteit) is een parttime aanwezigheid voldoende. Natuurlijk moet het financieel management wel goed, professioneel en voortvarend worden aangestuurd. De parttime CFO brengt juist de seniore en langjarige kennis en ervaring mee en maakt die door de parttime constructie bereikbaar. Bereikbaar om dat CFO's met het seniore vakprofiel vaak erg duur zijn en op parttime basis juist zeer betaalbaar. En bereikbaar omdat voor de CFO met een dergelijke zwaarte een fulltime betrekking vaak niet voldoende uitdaging biedt, terwijl dat op parttime basis wel zo is. Ten derde heeft een organisatie in MKB veelal helemaal niet de noodzaak noch het werk voor een fulltime CFO. Ergo: wel de kennis en ervaring van een zware CFO in uw organisatie, tegen lagere kosten.
 
Meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismaking gesprek. Daarin lichten we het concept verder toe, de werkwijze en wat u mag verwachten. Ook verkennen we in het gesprek of de parttime CFO interessant is in uw situatie, of een andere oplossing beter is. Want zo eerlijk zijn we ook, we willen iets toevoegen. Als we dat onvoldoende kunnen zeggen we het eerlijk. Dat hebben we al eerder gedaan.

De inzet op Interim Management verschilt van de Parttime CFO in de zin dat de opdracht een specifieke omschrijving heeft en/of gelimiteerd in de tijd. In de parktijk is dat enkele maanden tot een klein jaar. De inzet kan betrekking hebben op het oplossen van een specifiek inhoudelijk vraagstuk, maar ook als vervanging van een CFO.
 
Bepaalde vraagstukken kunnen complex zijn en een groot afbreuk risico hebben. Dat is voor directies een reden om in te zetten op seniore kennis en ervaring van buiten, die fris, onbevooroordeeld en zonder historie naar het voorliggende thema kijkt. De inzet van een Interim Manager heeft als voordeel dat de bestaande organisatie zich kan blijven op de dagelijkse activiteiten. Dergelijke vraagstukken kunnen zijn een overname of fusie, forse investeringen of nieuwe financiering van het bedrijf. Maar ook het herinrichten van de financieel functie is daar een  voorbeeld van.
 
In tijdens dat de vaste eigen CFO niet beschikbaar is kan tevens een Interim CFO een goede oplossing bieden. Situaties die veel voorkomen zijn tijdens de werving van een nieuwe vaste CFO, wegens ziekte of omdat de CFO zich focust op een specifiek project of vraagstuk. De Interim CFO draagt dan zorg voor het dagelijks reilen en zeilen van de financiële organisatie. Dat kan afhankelijk dan de situatie ook in parttime verband.
 
Meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismaking gesprek. In dat gesprek lichten bespreken we graag waar uw behoefte ligt en of en hoe de inzet van een Interim CFO de beste oplossing is. Want zo eerlijk zijn we ook, we willen iets toevoegen. Als we dat onvoldoende kunnen zeggen we het eerlijk. Dat hebben we al eerder gedaan.

De wereld is ongekend aan het bewegen. Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Met veel impact op organisaties en hun bedrijfsmodellen. Dit biedt veel kansen als organisatie, mits je tijdig instapt. De voorbeelden van organisaties die succesvol het momentum opgepakt hebben zijn legio, helaas het aantal voorbeelden van bedrijven die (nu al) de boot gemist hebben ook. Liggen veel van de innovaties op producten en diensten, ook in de financiële discipline volgen ontwikkelingen elkaar op. Op gebied van tooling alsook ten aanzien van de rol van financiën zelf. Deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend een grote impact op de financiële organisatie in een onderneming. Grote ondernemingen schakelen daarom massaal consultants in hen te helpen de financiële functie te in te richten naar de behoefte die in organisaties ontstaat. Alle grote en gerenommeerde consultancy organisaties bouwen in hoog tempo zogenaamde praktijken voor Finance Transformation op.
 
Voor bedrijven in MKB zijn de kansen en uitdagingen evenzeer actueel, maar is de inzet van grote consultancy organisaties niet haalbaar. De uitgebreide trajecten, hoge uurtarieven en aanpak passen grote organisaties wellicht goed, voor MKB toch minder. De vraagstukken zijn echter niet anders en het vermogen hier onderscheidend te zijn ten opzichte van concurrentie is evident.
 
Onze dienst Finance Transformation helpt ondernemingen in MKB de financiële functie af te stemmen om de (aankomende) veranderende behoefte van de organisatie én gebruik te maken van mogelijkheden die de technologische mogelijkheden bieden. Daartoe onderscheiden we drie assen waarlangs we naar de financiële organisatie kijken:

  • optimalisatie van de huidige processen
  • nieuwe technologie en rollen
  • de rol van financiën zelf in de organisatie

Voorbeelden van optimalisatie van huidige processen zijn het geautomatiseerd boeken en matchen van facturen en betalingen, geautomatiseerde rapportages en verhogen van 'first-time-right'. Nieuwe technologie en rollen gaan bijvoorbeeld over het toenemende gebruik van data in de organisatie, waar de financiële kolom doorgaans de 'lead' in heeft. Goed inzicht en presentatie van data leidt tot aantoonbare performance verbeteringen en commerciële kansen. De veranderende rol van financiën richt zich onder andere op 'van uitvoering naar advisering', waardoor veel meer waarde wordt toegevoegd en toenemende betrokkenheid bij nieuwe of vernieuwde verdienmodellen. Een derde voorbeeld is de veranderende competentie als het gaat over werken met business cases, in een wereld waarin productontwikkeling en projecten veranderen. Van tekentafel en lange specificaties en design naar meerdere kleinschalige experimenten en quick fail.
 
Er lijkt veel op de financiële discipline af te komen en dat is zeker ook het geval. Echter niet alles is even relevant en belangrijk voor elke organisatie. Belangrijkste is als organisatie een beeld te hebben waar je naar toe wilt en welke opportunities daarbij van belang zijn. We helpen om je door de bomen het bos te zien en de financiële organisatie voor te bereiden op haar (toekomstige) rol en relevant te houden in de organisatie. En dat is belangrijk, want financiën gaat een steeds belangrijke rol spelen en zal steeds meer van gevraagd worden.
 
Onze dienst Finance Transformation helpt MKB in kaart te brengen waar de kansen liggen, hoe die te verzilveren en de feitelijke implementatie ervan. Dat doen we stapsgewijs. We onderscheiden een aantal stappen. Bij elke stap spreken we af wie welke activiteit verricht.
 
Er is heel veel te vertellen over Finance Transformation en onze aanpak. Meer weten, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismaking gesprek. Want zo eerlijk zijn we ook, we willen iets toevoegen. Als we dat onvoldoende kunnen zeggen we het eerlijk. Dat hebben we al eerder gedaan.